Tuesday, January 8, 2013

Việt Nam tập trận quy mô lớn nhất từ sau năm 1975 đến nay


Theo: VTV/Youtube