Thứ Ba, ngày 08 tháng 1 năm 2013

Việt Nam tập trận quy mô lớn nhất từ sau năm 1975 đến nay


Theo: VTV/Youtube