Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2012

Obama – Tập Cận Bình và mối bang giao Trung – Mỹ

Không thể can dự mọi lúc và mọi nơi, nhưng Mỹ sẽ chọn lựa đối tác mới mà không để xung động mối quan hệ của hai đại cường.

Trung Quốc bắt đầu kỷ nguyên mới

Tân Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, các nhà lãnh đạo mới của đảng (CPC) sẽ không bao giờ ngủ quên trên vòng nguyệt quế.

Sự thật chiến lược Mỹ đặt châu Á làm trọng tâm

Từ cửa sổ của mình, Roberto Garcia nhìn các công nhân đang sửa tàu ngầm trợhạm USS Emory S.Land, đây là một phần trong chương trình xây dựng quân sự của Mỹkhi mà Washington chuyển hướng sang khu vực châu Á tăng trưởng nhanh và một Trung Quốc đang trỗi dậy.

Đọc chơi: Tân Tổng Bí thư ĐCS Trung Quốc Tập Cận Bình:'Một chân dung chính trị' và 'con người của sự đồng thuận'

Đúng như dự đoán của các chuyên gia và quan sát tại Trung Quốc cũng như ở ngoài nước, Hội nghị toàn thể lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 18 đã bầu ông Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư Trung ương Đảng.