Thứ Hai, ngày 04 tháng 6 năm 2012

Hở sườn Cam Ranh

Sự kiện thương lái Trung Quốc núp bóng chuyên gia kỹ thuật cá mú đến Cam Ranh nuôi cá khiến ai biết thông tin này cũng lo và giật mình về cách làm việc hở sườn của tỉnh Khánh Hòa.

Lại giật mình!

Chưa hết xôn xao về chuyện người Trung Quốc thuê đất miền Tây trồng khoai lang hay đến tận đất mũi Cà Mau để giật nợ mua cua…, nhiều người lại phải giật mình về thông tin họ nuôi cá ở Vũng Rô và nhất là trên khu vực trọng yếu - vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa.