Thứ Tư, ngày 04 tháng 1 năm 2012

Đảng viên

1.Quê tôi những năm tháng bao cấp, có chú Dũng là Đảng viên đi bộ đội về tham gia hợp tác xã. Thời ấy cả làng làm kinh tế tập thể. Nhà nào cũng muốn chấm công nhiều nhưng công lao đóng góp vô HTX là rất ít, làm cho có, làm lấy được.
Hình có tính chất minh họa, không liên quan đến bài viết