Thứ Hai, ngày 02 tháng 1 năm 2012

Làng văn hóa Trinh Tiết

Cài hình này một bạn đọc gửi đến. Đầu năm thấy hay hay đưa lên bà con xem cho vui vẻ, mát mẽ. Chắc trong làng này đờn bà ngoan lắm.
Làng Trinh Tiết

Triều Tiên ảo tưởng thịnh vượng?

          Truyền thông Bắc Hàn vẫn cố gắng ru ngủ 24 triệu dân của mình về một thời kỳ thịnh vượng đang bắt đầu bằng quả ngọt tự nhiên có của năm 2012. Bắc Hàn cũng kêu gọi người dân trở thành lá chắn sống để bảo vệ Kim Jong Un.
Trẻ em ở Bắc Hàn