Thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2013

Xem lại: Ông Nguyễn Bá Thanh nói chuyện với 4.500 cán bộ Đà Nẵng


Nguồn: VTV/Youtube