Thứ Bảy, ngày 28 tháng 4 năm 2012

Thót tim xem người dân đùa giỡn với luật giao thông

Nguồn: Youtube/TTXVN