Thứ Bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2011

Người Khùa: Tộc người thông minh (II) Tục cưới ba lần

Người Khùa sống mơ mộng, tin vào thế giới quan nhẹ nhàng, vậy nên người đàn ông lớn lên phải cưới vợ đúng ba lần. Lần thứ nhất khi trai tráng, chàng trai cùng ông cậu đến nhà gái “bắt vợ”.
Người Khùa có tục cưới ba lần