Thứ Sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2011

Người Khùa: Tộc người thông minh (I)

Trên những triền núi phủ đầy lau trắng ngút ngàn là tộc người Khùa sinh sống ở miền tây Minh Hoá, Quảng Bình. Họ như vị thủ lĩnh tinh thần cho người Mày, người Mã Liềng. Tộc người này có trí thông minh mãnh liệt và thế giới quan mơ mộng, sống lãng mạn với tự nhiên nhưng vẫn giữ nhiều tục cũ giữa mênh mông núi rừng bí ẩn.
Góc bản người Khùa, tộc người thông minh