Thứ Tư, ngày 21 tháng 12 năm 2011

Video clip Cămpuchia bắn hằng trăm tên lửa đối đất

Một bạn đọc gửi đường link đến video clip này. Một video chứng tỏ tiềm lực quân sự Cămpuchia. Không biết clip này có ý nghĩa gì, răn đe hay đe nẹt, nắn gân láng giềng mô đây?
Giàn tên lửa này đây, xem video thấy kinh