Thứ Bảy, ngày 17 tháng 12 năm 2011

Vực Quành mùa đông

Họa sĩ Trung Dũng từ TP. Hồ Chí Minh nói Cu đưa lên nhiều hình ảnh Vực Quành vì anh và cụ Liên có duyên nợ. Vực Quành mùa đông năm nay vắng bóng ông Liên. Nhà cửa vườn tược còn đó, những quang gánh còn đó, những hình xưa lối cũ của làng mạc mấy chục năm trước còn đò. Duy chỉ vắng người gầy dựng ra Vực Quành. Cụ Liên đã rời xa Vực Quành cả năm vì chữa bệnh hiểm nghèo. Đến Vực Quành vắng lạnh mùa đông. Thương một kiếp người dồn hết tâm trí cuộc đời.
Vỏ bom ở lối vào Vực Quành