Thứ Năm, ngày 15 tháng 12 năm 2011

Tạm ngừng blog: Tự vấn

Hôm 15-12-2011 Cu Làng Cát có đăng bài Hoa Kỳ có món nợ cần trả với Hoàng Sa Việt Nam. Một bài viết có nhiều phản ứng từ commen, điện thoại, tin nhắn và email. Nghiêm khắc như ABS cũng chỉ rõ sự ngây ngô mang lại. Thiệt tình, Cu Làng Cát hoàn toàn cầu thị các chỉ bày nghiêm túc. Tự thấy mình chưa suy nghĩ đến nơi đến chôn thâm ý tài liệu Trung Quốc công bố. Mới võ vẽ dăm ba chữ đã đặt câu làm bài. Mới võ vẽ chút ít hiểu biết đã bày đặt phán xét. Thiệt quá ngu.
Cu Làng Cát thành thật cúi đầu xin lỗi bà con