Thứ Ba, ngày 13 tháng 12 năm 2011

Bọ Vinh

Chiều phố thị mùa đông, trời hắt những tràng gió lạnh vô mặt, đang tẩn mẩn bao việc vặt, bổng nhận điện thoại của Bọ Vinh. Bọ nói vô Đồng Hới, gặp nhau ở Gió nhé, ngắm nhau cái, lâu quá rồi. Bọ về chịu tang vợ, cũng hơn sáu chục ngày ở Ba Đồn, nhưng Bọ chưa vô Đồng Hới. Ngồi với Bọ, vẫn giọng nói khô ấy, vẫn cách gài chuyện sâu xa ấy, mà mắt Bọ đục một ánh buồn.

Bọ Vinh mùa lũ 2007, tại sông Gianh