Chủ Nhật, ngày 04 tháng 12 năm 2011

Cuối tuần mời bà con xem một phá cách mới của Bond Victory

Bản nhạc đê mê, người chơi tung hứng cùng tiếng vỗ tay của khán giả. Tiếng vỗ tay tràn ngập thính phòng. Trong tất cả các bản nhạc trứ danh mà Bond victory chơi, chưa thấy chơi cùng một đơn nam nào, nhưng trong bản nhạc này, một tay chơi violin hào hoa xuất hiện. Không còn gì để nói là tuyệt vời và xả căng thẳng rất hay sau khi nghe bản nhạc này. Hãy cùng phiêu với vũ điệu của các co gái của từ Bond Victory.
Bond Victory

Chủ quyền không tranh cãi của dân tộc với Hoàng Sa-Trường Sa

Ở tít biên giới Việt-Lào, đêm khuya thanh vắng, mở mạng lang thang thấy bên trang biên giới lãnh thổ có chùm bản đổ chứng mình Hoàng Sa của Việt Nam từ các học giả xa xưa trong nước và của cả nước ngoài. Kính trình bà con coi để vững chắc niềm tin.
Bản đồ hàng hải Châu Âu (TK 15 - 16), thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như hình cờ đuôi nheo.