Thứ Bảy, ngày 03 tháng 12 năm 2011

600 người hát về Trường Sa

Mặc dù đã nghe bài hát này đã nhiều lần, nhưng hôm qua giữa núi rừng Trường Sơn, dẫn đoàn làm phim của TFS đi làm phim, giờ rãnh, mở máy ra nghe mà hay da diết. Những cảm xúc của các giác quan dồn vào, toàn thân nổi gai ốc vì sự mãnh liệt của một tình tảm khó tả. Nghe về Trường Sa mà nhớ Hoàng Sa da thịt Việt Nam. Trong các văn khố lưu trữ của thế giới là tài liệu bằng chứng Hoàng Sa của Việt Nam nhưng nghẹn một điều Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ Hoàng Sa vào năm 1974 mà trước đó chiếm một số đảo phía đông quần đảo. Cùng nghe 600 người đủ thành phần hát bài này bạn nhé. Và chúng ta cùng hát tự trong sâu thẳm chúng ta nhé.
Da thịt Việt Nam