Chủ Nhật, ngày 20 tháng 11 năm 2011

BÃI NHIỆM ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOÀNG HỮU PHƯỚC.

Sau bài phát biểu về việc loại bỏ Luật Biểu tình, lập Hội của đại biểu quốc hội Hoàng Hữu Phước, trên các báo chính thống, ý kiến trên mạng, tuyệt đối người đọc ( trong đó đa phần là cử tri của nước CHXHCN Việt Nam) phản đối quyết liệt đại biểu Hoàng Hữu Phước.
Nhà văn Nguyễn Quang Vinh đề xuất bãi nhiệm đại biểu quốc hội Hoàng Hữu Phước

Ông nghị "cướp" chữ

Ông Hoàng Hữu Phước, đại biểu quốc hội vừa trình diễn cách bác luật biểu tình là đề xuất của Thủ tướng bằng một mớ kiến thức "trấn cướp", hồ đồ và báng bổ người dân.
Toàn bộ hình trong bài là về chú lừa, tác giả không có ý xúc phạm đến lừa và bất cứ cá nhân nào mà chỉ làm nền cho bài viết dễ đọc, không bị ngộ độc chữ