Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2011

Nhoè mắt bữa cơm thịt

Kính tặng thầy cô giáo vùng Dềnh Thàng, Lao Chải, Y Tý...
Chiều nay vào blog bác Trần Đăng Tuấn. Xem hết hình ảnh những trò nhỏ chan nước kho thịt vào tô cơm trắng, nhoè mắt. Những đứa trẻ hồn nhiên, mặt bám đầy khó khăn của bản làng, gia đình. Đến trường từ sương sớm, ở lại trường bên khu nội trú thông thống gió lùa.
Tấm thiệp đẹp nhất của mùa 20-11 năm nay