Thứ Năm, ngày 17 tháng 11 năm 2011

Ai sẽ đánh Syria?

Tình hình hỗn độn của đất nước Syria đang nói lên vô số bất ổn mà chính quyền Bashar al-Assad gánh chịu. Về quan điểm thân chính quyền, phe đối lập như thù trong, và giặc ngoài là các sức ép quốc tế, khu vực muốn đẩy tổng thống đương quyền phải ra đi.
Syria đang chờ đợi