Thứ Ba, ngày 15 tháng 11 năm 2011

Ông nghị Nguyễn Minh Hồng: Tôi cũng không biết vì sao cần Luật Nhà văn

Trên báo Đất Viêt, nghị sĩ Nguyễn Minh Hồng, người đưa ra tờ trình 2,5 trang về dự thảo Luật nhà văn nói: “Tôi cũng không biết vì sao cần có Luật Nhà văn. Tôi chỉ thực hiện lời hứa, còn cụ thể vì sao cần có luật này thì tôi chưa nghĩ ra”.
Ông Nguyễn Minh Hồng từng có tờ trình Luật nhà văn 2,5 trang, nay nói không biết vì sao cần Luật nhà văn