Thứ Tư, ngày 09 tháng 11 năm 2011

Người Rục lại bị lũ vây

Đợt mưa lũ mới đang cô lập đồng bào Rục với thế giới bên ngoài khi trận mưa mới đang hoành hành ở bắc miền Trung. Đường vào bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ ở Thượng Hoá, Minh Hoá, Quảng Bình bị lũ vây chặt ở ba điểm. Ngầm Kiểm Lâm, Hung Trâu, ngầm Yên Hợp.
Đợt lũ mới ngập Hung Trâu dài 4km sâu 6m