Thứ Sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2011

Cập nhật thông tin bạn đọc ủng hộ gạo đến đồng bào Rục

 
Đến thời điểm 6giờ ngày 28-10
 Hôm qua nhận được nhiều tin nhắn từ ngân hàng chuyến đến. Nhiều tấm lòng hảo tâm dành gạo cho đồng bào Rục. Đó là những tình cảm quý giá vô cùng và thương yêu hết mình. Xin cảm ơn bạn đọc gần xa. Đây là danh sách công bố theo lượng tiền chuyển về tài khoản, có một số cam kết chưa đến nơi xin công bố sau.
Sự ủng hộ của cộng đồng sẽ góp phần kéo dài bữa ăn có cơm cho người anh em của chúng ta.