Thứ Tư, ngày 26 tháng 10 năm 2011

Báo Trung Quốc gọi Việt Nam là chó sói

Đọc từ Quê choa.info dẫn bài “Đã cho đủ cà rốt rồi, nay Trung Quốc cần cái gậy” của Dương Quốc Anh trích dịch, mình thấy vì sao mới ký thoả thuận chung với TBT Nguyễn Phú Trọng lại có kiểu ăn noi bạo trợn, cô hồn như thế?. Vẫn chưa tin, nhờ bạn bè giỏi tiếng Trung Hoa vào Trung Hoa Võng cũng được khẳng định như thế, dã man.
Báo Trung Quốc vừa bắn đại bác ngôn từ, gọi Việt Nam là chó sói