Chủ Nhật, ngày 23 tháng 10 năm 2011

Gặp mạ sau lũ

Nghe tiếng xe máy bành bạch chạy vô sân, mạ đang dọn lụt. Ngó nghiêng chút rồi mạ đằng hắng, cha tổ mi, đi biệt tích cả tháng chừ lên coi mần chi. Đang sống, đang sống. Không hỏi tau cũng biết tỏng mi hỏi răng. Mình cười, mạ hay nói lẩy rứa chơ một chặp là hỏi han tình hình tíu tít lắm.
Rục vẫn còn ngập sâu. Ảnh: Cao Lành (Nguời Rục chụp)