Thứ Sáu, ngày 21 tháng 10 năm 2011

Gaddafi chết-cảm hứng phía trước

Thật sự Gaddafi chết trong một tình huống chẳng khác chuột bị săn lùng bởi NTC, vậy mà trước đó ông ta từng tuyên bố  NTC là chuột. 42 năm cầm quyền ở ngôi vị độc tài, để lại di sản nhiều tranh cãi theo cách nhìn của thế giới và các sử gia cũng như những phân tích gia lão luyện.
Gaddafi được loan tin là đã chết, người dân loại được một tên độc tài