Thứ Ba, ngày 18 tháng 10 năm 2011

Lấy hèn cầu vinh

Xem hình ảnh trên youtube mà Basam dẫn lại, chị Bùi Thị Minh Hằng bị dập nát chiếc nón nhỏ bé thể hiện những con chữ tâm can của mình về một tình yêu truyền thống mà dòng tộc, gia đình rót vào huyết quản chị.
Một chiếc nón lạc sông mùa lũ thôi cũng thấy chạnh lòng, huống hồ chiếc nón có ghi HS-TS-VN của người yêu nước bị kẻ hèn dập nát đến xác xơ