Thứ Hai, ngày 17 tháng 10 năm 2011

Lũ lại vây làng

Trận lũ thứ ba dập Quảng Bình, làng mạc bị nước vây. Lớn hơn hai trận lũ trước, với diện tàn phá rộng hơn, 7/7 huyện thị của địa phương này bị cô lập, chia cắt. Hằng trăm ngàn người gồng mình với mưa lũ. Hậu quả của hai trận lũ trước chưa khắc phục, trận lũ thứ ba trong vòng 15 ngày đã ập đến, dân trở tay không kịp. Tái diễn tình cảnh người vùng cao Tân Hoá, Minh Hoá chạy lên mái đá, rèm đá trốn lũ. Người vùng trũng ở Quảng Ninh, Lệ Thuỷ trèo tót lên mái nhà chọi lũ. Làng quê khốn đốn vô cùng. Nhìn con nước vây làng mạc mà thương những người dân nghèo, vốn cực lại cực thêm. Lũ cuốn phăng gia sản, nhiều nơi bà con chỉ còn bàn tay trắng bệch ngâm nước bạc.
Không biết giường nhà ai trôi đây, chắc cũng là của nhà nghèo, phên vách trống trơn nên lũ cuốn đi, đêm nằm chắc lạnh vô cùng.