Chủ Nhật, ngày 16 tháng 10 năm 2011

Hạ Long háo danh?

Các cơ quan chức năng quản lý Hạ Long đang gấp rút PR cuộc bầu chọn vịnh Hạ Long vào danh sách 7 kỳ quan thế giới mới. Điều đặc biệt hài hước là New 7 Wonders không được UNESCO thế giới ủng hộ. Tính con buôn, sự vụ lợi và trục lợi của New 7 Wonders thông qua công chúng bầu chọn từ mạng internet hoặc điện thoại di động là lộ rõ nhằm tăng thêm lợi nhuận cho ông Weber.
Có nên háo danh với Hạ Long?