Thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2011

Hai chuyến đi một vận mệnh

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có chuyên đi thăm Trung Quốc và Ấn Độ.
Luật biển quốc tế 1982 và tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) đã được đưa vào thoả thuận chung trong chuyến thăm Trung Quốc của TBT Nguyễn Phú Trọng