Thứ Ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011

Họp phụ huynh để…mua phiếu bé ngoan

Con học mẫu giáo nhở, nhận giấy mời họp phụ huynh cho cháu. Họp buổi đêm như thời hợp tác xã đi nhận điểm công ban đêm vậy, í ới khắp sân trường.

Bác Hồ nói trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan, thế mà chừ lại bắt các cháu mua phiếu bé ngoan trước khi viết được tên mình.