Thứ Năm, ngày 06 tháng 10 năm 2011

Trung Quốc và Nga bảo vệ Syria vì lái buôn?

          Trung Quốc và Nga phủ quyết nghị quyết của LHQ về Syria khiến đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ nói Washington D.C rất giận dữ. Điều này cho thấy hình dung trước đây về cách mà Trung Quốc và Nga đã áp dụng với chính phủ của ông Gaddafi ở Libya