Thứ Hai, ngày 03 tháng 10 năm 2011

Lào Cai ly khai?

Cư dân mạng xác định trang web Lào Cai sửa sang ngày khai sinh tái lập tỉnh từ 10-10 thành ngày 1-10, trùng với ngày quốc khánh Trung Hoa.
Bìa đặc san 20 năm tái lập tỉnh Lào Cai.