Thứ Ba, ngày 27 tháng 9 năm 2011

Những công trình nhất của Việt Nam

Hiện đang có dự án xây dựng tượng đài Mẹ VNAH lớn nhất Đông Nam Á, mang tầm cỡ thế giới.
Mẹ Việt Nam anh hùng có cần xây tượng 430 tỷ đồng?
Mời bà con cùng coi lại những công trình lớn nhất Việt Nam coi thế nào trong mấy năm qua