Thứ Sáu, ngày 16 tháng 9 năm 2011

Người Việt nghiện blog do đâu?

Nhiều blog tại Việt Nam có số truy cập mỗi ngày từ vài nghìn, chục nghìn, đến cả trăm nghìn, lớn hơn nhiều tờ báo chính thống. Độc giả chỉ lướt qua các tờ báo mạng nhưng lại sẵn sàng ngồi đọc nghiêm túc các blog và gởi bình luận.
[title]
Blog ngày càng thu hút nhiều người trẻ. (Võ Chung)

Tin đồn và sự khả tín niềm tin

Từ những tin đồn thất thiệt, người ta đặt lại niềm tin, và nghi vấn về hệ thống tin tưởng lỗi mặc định ở đâu. Công chúng cũng đòi hỏi tín khả dụng của nền tuyên truyền. Nhưng cao hơn hết, sự khả tín của niềm tin hiện có đặt toàn tâm vào đó hay không?
Ngàn vạn đời làm việc với văn minh lúa nước, nông dân chưa thắng được tin đồn, sự khả tín của niềm tin là cốt lõi giúp đỡ người dân thoát án tin đồn nhảm?