Chủ Nhật, ngày 11 tháng 9 năm 2011

Cơ hội của nước Mỹ sau 11/9

Kỷ niệm 10 năm sự kiện 11.9.2001, tổng thống Barack Obama có bài diễn văn gửi đi toàn thế giới với thông điệp Hoa Kỳ vẫn là đối tác tin cậy của các nước yêu hoà bình, thịnh vượng.
Tổng thống Hoa Kỳ loan tin: “Gửi các quốc gia và những ai mong một tương lại hoà bình và thịnh vượng – các bạn có một đối tác ở Hoa Kỳ. Cho dù chúng tôi đối đầu với những thách thức kinh tế trong nước, Hoa Kỳ sẽ vẫn đóng vai trò lãnh đạo duy nhất trên thế giới. Khi chúng tôi rút nốt quân khỏi Iraq và chuyển giao trách nhiệm ở Afghanistan, chúng tôi sẽ trợ giúp các nỗ lực của người Iraq và Afghanistan để mang lại an ninh và cơ hội cho nhân dân các nước đó. Trong thế giới Arập và rộng hơn thế, chúng tôi sẽ đấu tranh cho phẩm giá và các quyền phổ quát của mọi người” (nguồn AP). Vượt qua các khó khăn, những ám ảnh của đổ vỡ từ các vụ khủng bố của mười năm trước, người Mỹ vẫn tin rằng, họ là đối tác Hoa Kỳ của các quốc gia trên thế giới, họ cũng khẳng định vai trò “lãnh đạo duy nhất trên thế giới”.