Thứ Tư, ngày 07 tháng 9 năm 2011

Người Trung Quốc vỗ tay khi Mỹ bị tấn công trong vụ 11 tháng 9

Đây chỉ là một đoạn của Lưu Á Châu (Liu Ya-Zhou) Nguyễn Hải Hoành giới thiệu và lược dịch trên Tuần Việt Nam Lưu Á Châu sinh năm 1952, là con rể cố Chủ tịch nướcTrung Quốc Lý Tiên Niệm, có thời là Phó Chính uỷ bộ đội không quân Trung Quốc, nay là Chính uỷ Trường đại học Quốc phòng Trung Quốc, từng là giáo sư thỉnh giảng của ĐH Stanford Mỹ. Ông đồng thời là một nhà văn có tiếng, chủ nhân một số giải thưởng văn học. Các bài viết của ông ngôn từ mạnh dạn, quan điểm mới mẻ (nhất là quan điểm đối với Mỹ), lập luận sắc bén của ông được dư luận rất quan tâm. 
Dưới đây là phần lược dịch bài nói ngày 11/9/2002 của ông – Trung tướng không quân Lưu Á Châu, lúc đó là Chính uỷ bộ đội không quân Quân khu Thành Đô Trung Quốc, trước các cán bộ quân đội cấp tiểu đoàn trở lên tại căn cứ không quân Côn Minh, Vân Nam.
Đầu đề do Cu Làng Cát đặt
Vụ 11/9 thử thách trình độ đạo đức quốc dân