Thứ Hai, ngày 05 tháng 9 năm 2011

Tiếng trống trường nặng mối lo toan

Hôm nay ngày 5-9, cũng như mọi năm, sau niềm vui mừng tết Độc Lập là cả nước bước vào tiếng trống khai trường. Năm học mới bắt đầu.
          Nó không đơn thuần là tiếng trống trường khai giảng như năm xưa. Càng không giống những mùa thu đã đi qua. Mỗi mùa khai trường mới, ngành giáo dục lại là nhân tố làm nặng thêm các khoản thu chi cho phụ huynh hết sức khắc nghiệt.
Học trò vùng lũ sông Gianh đi khai giảng