Thứ Bảy, ngày 03 tháng 9 năm 2011

Cảnh giác “quỹ đạo đúng đắn”

Năm 1964, nữ nhà báo Pháp phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh, có đặt một câu hỏi: “Hiện có một vài tư tưởng cho rằng miền Bắc Việt Nam đang ở trong hoàn cảnh khá cô lập và trên quan điểm chính trị, khó có thể tránh khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc (Thành vệ tinh của Trung Quốc).
          Như một kiểu quỹ đạo.
          Chuyện này ai cũng biết Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời: “Không bao giờ”.
          47 năm sau, chào mừng tết Độc Lập của Việt Nam, đài CRI của Trung Quốc dẫn lời người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Chiêu Húc cho biết: “Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực cùng Việt Nam, tăng cường giao lưu hữu nghị, sâu sắc hợp tác thiết thực, gạt bỏ mọi quấy nhiễu, thúc đẩy quan hệ Trung-Việt mãi mãi phát triển lên phía trước theo quỹ đạo đúng đắn”.