Thứ Bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2011

“Đất nước đứng lên” là phản động-ai tin

Truyền hình Hà Nội phát trên hệ thống cáp và khu vực Hà Nội phóng sự và phỏng vấn một vài người dân sau đó quy chụp biểu tình yêu nước là phản động. Và đặc biệt vào phút thứ 2’42” sau mấy chữ “thế lực thù địch” là hình ảnh GS Huệ Chi và nhà văn Nguyên Ngọc.

Sách ẩu: Biển Lăng Cô của Quảng Nam

Tình cờ có được quyển sách Di tích lịch sử văn hoá Việt Nam do Thuỳ Linh-Việt Trinh sưu tầm và tuyển chọn. Đọc vô thấy chán về câu chữ. Sách của NXB Lao Động. In 1000 cuốn, khổ 19x27, lưu chiểu quý III năm 2011.