Thứ Tư, ngày 24 tháng 8 năm 2011

Đại tướng của nước non

Mùa thu này, cả nước chứng kiến tên tuổi một Đại tướng đi vào huyền thoại Đại Thọ. Và không ở đâu như Việt Nam, người dân nói đến Đại tướng lại thường nghĩ đến một con người; Võ Nguyên Giáp. Tên ông đủ rộng để đồng nghĩa với danh từ Đại tướng, mà có khi lại rộng hơn danh từ đó.

Lợi ích cốt lõi triệt hạ Gadafi

Sáu tháng trước, Pháp khởi sự cho một chiến dịch quân sự hùng hậu vào Libya có sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ và đặc biệt HĐBALHQ có nghị quyết riêng để cứu thường dân. Lúc đó, Trung Quốc và Nga phản đối việc can thiệp quân sự vào đây.